OM

2021bestämde sig Fredrik Christofferson sig för att omdefiniera processen för hur juridiska tjänster tillämpas gentemot både Start- & Scaleups med visionen om en bättre utrustad entreprenör med tillgång till högkvalitativ vägledning till ett överkomligt pris.

 

Idag har Legafy med dessa budord och ett tjänsteerbjudande som kombinerar skarp juridisk vägledning med stora inslag av affärsutveckling och pedagogik, etablerat långvariga relationer med både enskilda företag och regionala inkubatorer.

Framtiden ser ljus ut, med fler entreprenörer som får tillgång till prisvänliga och värdeladdade tjänster, och vi hoppas att ni efter att ha läst detta tar kontakt och påbörjar er resa mot ett lyckligare företagsliv!

  • Fredrik on LinkedIn