TJÄNSTER

AVTAL

Säkra företagets långsiktiga framgång genom tydliga avtalsunderlag som eliminerar förvirring och sammanför intressen i syfte att generera högre resultat. Våra avtalstjänster erbjuds till fasta priser i tydliga offerter, inkluderat 30 minuter konsultation i syfte att upprätta uppdragsramar.

VÄGLEDNING

Vår juridiska vägledning syftar till att bana vägen för er framgång och hjälper er att finna rätt väg till tillväxt, snabbare. Ni kan boka in sessioner varvid en timdebitering om 1495,00 sek/påbörjad timme appliceras*, eller så kör ni igång med vår prenumeration och får ett rabatterat pris. Läs mer nedan!

*Pris exklusive moms.

WORKSHOPS

Genom att bryta ned beståndsdelarna i den juridiska processen medger vi ökad förståelse och kan enklare implementera ett juridiskt tankesätt i den dagliga driften.

 

Vi hjälper er att;
 

  • Sätta ramarna för bolagets drift och respektive parts engagemang och rollansvar,
     

  • Optimera hanteringen av GDPR-frågor utifrån ett tillväxtsperspektiv,
     

  • Förbereda bolaget för investering och expansion,
     

  • m.m.

PRENUMERATION

Sluta tänka efter innan ni plockar upp luren och slår oss en signal. Genom att prenumerera på vår rådgivningstjänst rabatterar vi vårt pris så att det ryms 90 minuters juridisk vägledning till 1495,00 sek/månad*. Detta kan ni nyttja till de juridiska tjänster ni önskar, oavsett så om det är månatliga avstämningar, granskning av avtalsunderlag eller generella frågor som dyker upp i samband med den dagliga driften.

Läs mer om villkoren för prenumerationen här.


*Pris exklusive moms.